Opdrachtgevers

Heeft u een vraag met betrekking tot arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheid en wilt u hierop snel een antwoord? Of heeft u beleidsadvies nodig op het terrein van personeel, management en organisatie? Dan is het Flitspanel iets voor u.

Het Flitspanel is een voor Nederland uniek internetpanel van werknemers in de (semi-)publieke sector. Diverse ministeries, A&O-fondsen en universiteiten gingen u voor en benaderden het Flitspanel met uiteenlopende onderzoeken op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.

Wilt u een onderzoek uitvoeren onder het Flitspanel? Wij zetten de voordelen voor u op een rij:

  20.000 betrokken werknemers in de (semi-)publieke sector denken met u mee
  Het Flitspanel bestaat uit ruim 20.000 leden die zich vrijwillig hebben aangemeld voor het panel. Door het inschakelen van het Flitspanel kunt u uw bestaande ideeën toetsen of voorleggen aan mensen uit de praktijk. 

  Snel een representatieve toets op uw ideeën voor beleid
  Met het Flitspanel kan in korte tijd voor de gehele (semi-)publieke sector of voor een specifieke sector een representatief antwoord worden gegeven op actuele, spoedeisende en/of tussentijdse beleidsvragen op het terrein van arbeidszaken en management. Van alle panelleden zijn achtergrondgegevens bekend, waardoor diverse selecties mogelijk zijn (bijvoorbeeld op leeftijd of geslacht) en er representatieve uitspraken gedaan kunnen worden voor de voor uw belangrijke doelgroep. Ervaring leert dat de gemiddelde respons zo’n 40 procent is.

  Ook de private sector denkt met u mee
  Soms wilt u niet alleen weten hoe er binnen de (semi-)publieke sector of binnen uw eigen sector wordt gedacht, maar is de mening van de private sector van belang. Of u wilt de uitkomsten van de (semi-)publieke sector graag spiegelen aan die uit de markt. Ook in dat geval kan Flitspanel u helpen. Het is namelijk mogelijk om een vergelijking met de private sector uit te voeren via het marktpanel van Ipsos.

  Doe het zelf of juist met professionele begeleiding
  U kunt uw beleidsvraag zelf vertalen naar een vragenlijst, maar u kunt ook de hulp inschakelen van het Flitspanelteam van Ipsos. Het Flitspanelteam bestaat uit deskundige onderzoekers die weten wat er nodig is voor gefundeerd arbeidsmarktbeleid. Zij kunnen met u nadenken over de opzet van het onderzoek, helpen bij het opstellen van een vragenlijst of het uitvoeren van analyses. U bepaalt hoeveel u zelf wilt doen.

  Kwaliteit van de vragenlijst wordt nadrukkelijk bewaakt
  Ipsos heeft als toonaangevend onderzoeksbureau de benodigde expertise in huis. Er wordt niet alleen inhoudelijk gekeken naar de bruikbaarheid van de vragenlijst, maar ook gelet op de structuur (logische volgorde, routing, e.d.), begrijpelijkheid van de teksten en of de vragenlijst voldoende (visueel) aantrekkelijk is om in te vullen. Hierbij wordt altijd de volgende stelregel gehanteerd: maak een vragenlijst zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

  Meerdere onderzoeksmethoden mogelijk
  Het Flitspanel wordt veelal gebruikt voor kwantitatief onderzoek via online vragenlijsten. Voor bepaalde vraagstukken kunnen andere onderzoeksmethoden, al dan niet in combinatie met kwantitatief onderzoek, ook zeer interessant zijn. Zo heeft Ipsos ruime ervaring met onder meer kwalitatief onderzoek (interviews, groepsdiscussies) en online communities. Ipsos denkt graag met u mee over de meest geschikte onderzoeksopzet.

Wilt u gebruik maken van het Flitspanel of meer informatie?
Alle werkgevers in de (semi-)publieke sector kunnen gebruik maken van het Flitspanel voor onderzoek. Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het Flitspanelteam van ICTU.

Infographic

Wilt u meer infomatie over het Flitspanel, klik dan hier om naar de infographic te gaan en deze te bekijken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een onderzoek uitvoeren onder het Flitspanel, neem dan contact op met het Flitspanelteam van ICTU:

Catharina Kolar

Telefoon 06-21137503

flitspanelteam@ictu.nl