Over ons

Het Flitspanel is een initiatief van de Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het panel is in 2006 geïnitieerd om snel en gefundeerd antwoord te kunnen geven op ad hoc (beleids)vragen. Met inzet van het Flitspanel kan in korte tijd voor de (semi-)publieke sector, een representatief antwoord worden gegeven op actuele, spoedeisende en/of tussentijdse beleidsvragen (“flitsen”) op het terrein arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.

Onderzoek onder het Flitspanel wordt vanaf 2013 in opdracht van het ministerie van BZK aangestuurd door het programma InternetSpiegel van de Stichting ICTU. Voor de uitvoering van onderzoeken via het Flitspanel werkt ICTU samen met een externe marktpartij Ipsos.

ICTU verzorgt de intake van aanvragen van opdrachtgevers, Ipsos beheert het panel en zorgt voor begeleiding en uitvoering van het onderzoek.

Het Flitspanel is een door het ministerie van BZK officieel geregistreerd handelsmerk.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een onderzoek uitvoeren onder het Flitspanel, neem dan contact op met het Flitspanelteam van ICTU:

Catharina Kolar

Telefoon 06-21137503

flitspanelteam@ictu.nl