Resultaten

Resultaten 2018

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken die met behulp van het Flitspanel in 2018 zijn uitgevoerd.

1. Resultaten onderzoek Ethisch Leiderschap in de Publieke Sector

Uit de resultaten blijkt dat er een grote samenhang is tussen de items die we hebben opgenomen in de vragenlijst, en dat bevestigt ons idee dat ethisch leiderschap meer omvat dan tot nu toe werd aangenomen. Zo hebben we bv gevraagd naar de oriëntatie op de omgeving van de organisatie, een aspect dat nog niet eerder betrokken is in onderzoek naar ethisch leiderschap. Op basis van de resultaten vermoeden we dat ethisch leiderschap waarschijnlijk niet één aparte stijl van leidinggeven betreft maar dat er ethische kanten zitten aan elke leiderschapsstijl. Om dat te kunnen bewijzen, moeten we echter nog meer analyses en onderzoek doen. We kunnen in elk geval nu wel werken aan een betere vragenlijst om ethisch leiderschap te meten.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten